الف- خط مشی کیفیت
شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست با ارایه خدمات مشاوره ای، مطالعاتی، پژوهشی و امور نظارت و بازرسی در زمینه‏های مربوط به محیط زیست از قبیل ارزیابی پی‏آمدهای زیست محیطی طرح‏های توسعه، آلودگی‏ها و حیات‏وحش جانوری، همواره بهبود و ارتقای کیفیت خدمات را مد نظر داشته است. برای ‏تحقق این امر و در نظر گرفتن تعهدات میان شرکت، کارفرمایان و کارکنان شرکت، خود را ملزم به رعایت اصول زیر می‏داند:
- توجه کامل به اصل مشتری مداری و تلاش برای افزایش رضایت کارفرمایان
- بهبود مستمر ‏کیفیت خدمات ‏و ارایه گزارشات مطابق استانداردها و الزامات علمی و فنی
- بالا بردن سطح آگاهی فنی ‏پرسنل از طریق آموزش و توسعه فرهنگ کیفیت در سازمان
- افزایش مشارکت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمان از طریق ایجاد نظام انگیزشی
- بهبود عملکرد ‏مالی ‏سازمان با افزایش‏ توان رقابت‏ و توسعه فعالیتها

 

ب-گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008
به منظور تحقق سیستماتیک ارتقای سطح کیفی فعالیت‏ها، با بهره گیری از خدمات مشاور ذیصلاح، نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در این مهندسین مشاور برقرار گردیده است.

ج- نظام مستندسازی و کنترل پروژه
اين شرکت اطلاعات و مستندات خود را به طرق زير مديريت، نگهداری و بازيابی می نمايد:
- ذخيره اطلاعات رقومی پروژه ها در قالب فايل های نرم افزاری و همچنین نتايج محاسبات و مدل های کامپيوتری، در CD و هارد پشتيبان
- نگهداری گزارشات، اسناد، مدارک و ساير نوشتارها در مرکز اسناد (آرشيو)
- تهيه و ارایه POWER POINT از جمع بندی گزارشات ذیربط برای جلسات
- ثبت مغایرت ها، ابتکارها و خلاقیت ها از زمان شروع تا خاتمه هر پروژه

کنترل پروژه در پویندگان محیط زیست شامل مقایسه فرآیندهای برنامه ریزی شده با فرآیندهای به اجرا درآمده، تطابق پیشرفت پروژه با برنامه زمانی تصویب شده، جمع بندی وضعیت کلی پیشرفت زمانی و هزینه‏ای پروژه در مقاطع مشخص، شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژه و بهبود عملکرد و اقدام اصلاحی احتمالی است.

                   © 2012-2014 PMZ.ir, all rights reserved.          Designed by: Vistaux.ir