94- ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی هایتک واقع در استان تهران. کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ری (1394).

95- ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی ری. شهرستان ری (استان تهران). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ری. (1393).

96- مطالعات امکان سنجی و برنامه مدیریت و پایش محیط زیستی ناحیه اکوپارک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی پیام. کارفرما: شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام (1395).

97- تهیه و اصلاح گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‏های شهرکهای صنعتی چاپ، فیروزکوه 2 و فاز موجود و فاز توسعه عباس آباد. کارفرما: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های صنعتی استان تهران (1393).

98- ارزیابی پی‏آمدهای زیست‏محیطی پروژه احداث شهرک صنعتی شیمیایی پلیمری ارومیه.‏کارفرما: شرکت پترو صنعت ارومیه (1389).

99- ارزیابی پی آمدهای زیست محیطی طرح احداث کارخانه و سد باطله معدن طلای چشمه زرد واقع در جنوب غربی نیشابور. کارفرما: شرکت مهندسی کانی شارق شرق. (1392).

100- ارزیابی پی آمدهای زیست محیطی پروژه احداث کارخانه فرآوری مس و طلا از معدن پارس کاوش طشک (زنجان). کارفرما: شرکت معدنی پارس کاوش طشک. (1392).

101- ارزیابی پی آمدهای زیست محیطی معدن خراپه در استان آذربایجانغربی. کارفرما: شرکت پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری (1395).

102- مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد باطله جدید برای کارخانه پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری طلا. واقع در استان آذربایجان غربی. شهرستان تکاب. کارفرما: شرکت پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری طلا (1395).

103- ارزیابی پی آمدهای زیست محیطی معدن سردشت در استان آذربایجانغربی. کارفرما: شرکت معدنی طلای گلدیس سردشت (1395).

104- مطالعات مدیریت جامع پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در پالایشگاه گاز پارسیان. کارفرما: شرکت پالایش گاز پارسیان (1391).

105- ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری سوله بازیافت. کارفرما: شهرداری منطقه 8 تهران (1393).

106- برگزاری دوره آموزشی مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه جهت تعداد 500 نفر کارکنان شرکت سیمان بجنورد (1391).

107- ارایه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت پسماند و تکمیل فرم عملیاتی پسماند برای واحدهای صنعتی شامل:

نیروگاه شهید منتظری اصفهان، پتروشیمی خراسان، کارخانه قند فسا، کارخانه کرمانیت، سیمان لارستان، سیمان استهبان، سیمان فارس، زاگرس خودرو، شرکت دنیای ذوب عزیز آباد، شرکت تولیدی قدس نجف آباد، شرکت صنعتی سپاهان سیکلت کوهپایه، شرکت اصفهان آلومین، شرکت سهامی تولید و صادرات ریشمک، شرکت مقوا سازی موحد، شرکت صنایع غذایی مانا، شرکت عطرینه سازیبا، شرکت نهاوند لبن، شرکت سولان سبز، شرکت نوشابه سازی آرتیمان الوند، شرکت سرکان شانه، شرکت مهراز بتن الوند، شرکت مهندسی تولید قطعات خودرو، شرکت بسته بندی تخم مرغ مشیرآبادی، شرکت کشتارگاه مرغ طلایی، شرکت کارتن سازی تهران تولید، شرکت چی توز، شرکت دومینو، شرکت پارمین جامه، کارخانه ایران یاسا، شرکت صنایع فلزی شفق، شرکت تولیدی من، شرکت ارسان چاپ، شرکت نوافرم، شرکت آذین پلیمر مهر، شرکت ایده پارت نیکان، شرکت نفت پاسارگاد "کارخانه تهران"، شرکت نفت پاسارگاد "کارخانه آبادان"، شرکت نفت پاسارگاد "بندر امام خمینی"، کارخانه طه چوب و کارخانه کفش پارس.

صفحه اول    |    صفحه دوم    |    صفحه سوم    |    صفحه چهارم

                     © 2012-2018 PMZ.ir, all rights reserved.          Designed by: Vistaux.ir