شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست (سهامی خاص) با مشارکت جمعی از اساتيد و کارشناسان صاحب نظر، برای انجام مطالعات زیست‏ محیطی تشکیل یافته است. با عنایت به توان کارشناسی موجود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به موجب گواهینامه شماره 127414 مورخ 1392/12/20 این شرکت را برای انجام خدمات مشاوره در پایه دو تخصص محیط زیست مورد تایید قرار داده است. این مشاور از معدود شرکت هایی در کشور است که به صورت انحصاری و تخصصی در زمینه مطالعات "محیط زیست" فعال است.

ادامه...

                     © 2012-2018 PMZ.ir, all rights reserved.          Designed by: Vistaux.ir