شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست (سهامی خاص) با مشارکت جمعی از اساتيد و کارشناسان صاحب نظر، برای انجام مطالعات زیست‏ محیطی تشکیل یافته است. با عنایت به توان کارشناسی موجود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به موجب گواهینامه شماره 127414 مورخ 1392/12/20 این شرکت را برای انجام خدمات مشاوره در پایه دو تخصص محیط زیست مورد تایید قرار داده است. این مشاور از معدود شرکت هایی در کشور است که به صورت انحصاری و تخصصی در زمینه مطالعات "محیط زیست" فعال است.

موضوع فعالیت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست (طبق ماده 2 اساسنامه) بدین شرح است:
«انجام خدمات مشاوره‏‌ای، مطالعاتی، پژوهشی و امور نظارت و بازرسی در زمینه های مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی، آب، خاک شناسی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، حیات وحش جانوری، پوشش گیاهی، آبخیزداری، بیابان زدایی، کنترل سیلاب، آب‏های سطحی، طرحهای فاضلاب، آمایش سرزمین، ارزیابی سواحل، نقشه برداری، خدمات کامپیوتری، تهیه بانکهای اطلاعاتی و همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی در خصوص موضوع شرکت، با رعایت قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست.»

رزومه دکتر برهان ریاضی (مديريت شرکت)

برخی از گواهینامه های این مشاور به قرار زیر است:

                     © 2012-2018 PMZ.ir, all rights reserved.          Designed by: Vistaux.ir